Reunió del consell parroquial (15 de març de 2017)

El Consell parroquial de l’actual mes de març, va tenir un caire més deliberatiu, valoratiu i informatiu que no pas decisori. És en aquest sentit que les qüestions tractades foren valoracions sobre la diada de la Parròquia, de l’assemblea parroquial realitzada el dissabte 4 de febrer d’enguany. En tots dos àmbits les opinions varen ser molt positives. Més concretament, pel que fa a l’assemblea parroquial es va presentar un document de síntesi, que comprenia, en diferents ítems, les aportacions fetes pels diferents grups creats en l’assemblea. Aquests ítems són:

 • COM VEIEM LA COMUNITAT: Avancem en la interrelació - parròquia/família – dinamisme i participació – acolliment – obertura – Jesús és la nostra experiència, és Ell qui ens aglutina. La comunitat ens sentim parròquia/família en la que cal que tinguem bona cura els uns pels altres.
 • ACOLLIMENT: Fer-se present en el món – servint – amb identitat ignasiana – obrir-se- facilitar la integració de la gent – amb esperit de gratuïtat.
 • OPCIONS COMUNITAT: Fer experiència del Crist – Servir Déu, als altres, als pobres – Ho anem expressant estimant i servint – Això configura projectes comuns, il·lusions compartides – cadascú ha de preguntar-se què he de fer jo?”.
 • SINÈRGIES/TRANSVERSALITAT: Funcionament sinèrgic transversal – coneixement intergrups – valoració recíproca – tots en la mateixa nau, sentit de pertinença – interconnexió a través del Consell Parroquial – Reunió i reflexió de gent de diverses edats iniciativa bonica a mantenir.
 • CELEBRACIONS: Promoure sentit de festa, familiaritat, comunicació – dinamització de les misses per part de grups.
 • COM SORTIM CAP ENFORA: Presència en les delegacions diocesanes – esperit evangelitzador – enviats de manera proactiva – projectar-se enfora sense por.
 • BUIT GENERACIONAL (25-45 ANYS): Falten propostes –perplexitat – a vegades el que ofereix l’Església no és atractiu.
 • CORRESPONSABILITAT: Hi ha gent realment coresponsable – cal treballar la vocació de coresponsabilitat – defugir actituds conformistes, en preveres i laics – veure opcions de cara a la participació del laic en l’acolliment pastoral en la parròquia.
 • REPTES PER A LA COMUNITAT: Veure/pensar procés per integrar més gent- creació d’un grup d’acolliment (oberts a nivell humà i espiritual, cartell, ...? – millorar el manteniment de les instal·lacions – tenir cura de la vida dels grups – acompanyament – atenció a joves que no són de col·legi cristià.”

Val a dir que el document en qüestió ha estat una presentació, però s’ha de treballar a fons.

En una altre àmbit cal destacar dues trobades importants en les quals s’encoratja i s’espera la participació de tota la comunitat. La primera que es durà a terme serà una setmana d’immersió a l’hospitalitat, la qual tindrà lloc dels dies 27 a 31 de  març inclosos amb el següent programa:

 • Dilluns 27 de març, a les 20,30h, “Sobre l’hostilitat” , per Ignasi Escudero, -  “Cristianisme i Justícia”.
 • Dimarts 28 de març, a les 20,30h, “Sobre l’hospitalitat, per Maria del  Carmen de la Fuente, - Fundació Migra Studium “Cristianisme i Justícia”.
 • Celebració Comunitària de la Penitència: Dimecres 29 de març, a les 20,30h, “Acolliment i salvació”.
 • Inauguració de l’exposició “SOMOS MIGRANTES”: Dijous  30 de març, a les 20,30h.
 • Pregària Taizé: Divendres 31 de març, a les 21h, “Pregant en clau d’hospitalitat”.

La segona trobada s’emmarca dins de l’àmbit de les celebracions. Es va creure que seria convenient fer-ne o trobar-ne una que tingués caràcter acollidor. És en aquest sentit que l’equip del 3r món envers aquesta qüestió ha pensat fer una trobada,  el dissabte 22 d’abril, de 10 a 13 hores, organitzada pel grup d’acolliment de l’Equip del 3er món, i en la qual participaria de manera rellevant el grup d’alfabetització. En tot cas seria una trobada especialment oberta a la gent de la parròquia en general. El lema és “Conèixer-nos per estimar-nos.”

Arribades les 22.15 hores, el Consell posa fi a la seva sessió amb la pregària amb “la comunitat al cor”.

Contacta

Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA

973 271099

secretaria@stignasi-lleida.org

Web propietat de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida © Tots els drets reservats

Avís legal