Comunicant esperança

L'equip de Comunicació Parroquial ja s'ha trobat amb els corresponsals dels diversos grups, ens hem posat les piles per tal d'anar actualitzant aquesta pàgina web de la parròquia, caldria convertir-la en una autèntica eina de comunicació entre la gent de la Comunitat de Sant Ignasi, i també per tal de posar-nos en diàleg positiu amb la realitat i els seus conflictes.

I és que en la base de la nostra Església trobem exemples engrescadors i tonificants, però en algunes cúpules eclesiàstiques (i també vaticanistes!) més aviat s'està guanyant terreny en relació a una certa crisi d'autoritat, és a dir que hi ha una part de la nostra jerarquia que no vol obrir-se al diàleg pel que fa problemes nous dels nostres temps, i les coses que van dient només tenen a veure amb temps passats. La crisi d'autoritat s'esdevé perquè no connecten prou amb la sensibilitat de la majoria de la gent del carrer.

Hem de poder parlar de moltes coses: de l'ordenació sacerdotal de les dones, del nou paper de corresponsabilitat del laic en la vida parroquial, del que ens assenyala la crisi de vocacions, de millorar o/i canviar estructures eclesials, dels nous models de família, del lloc de reconeixement que han de tenir en l'Església els homosexuals, dels nous costums i valors en les relacions entre els joves, dels instruments més útils de prevenció per tal d'evitar embarassos no desitjats i malalties de caràcter sexual, d'emissores de radio catòliques que comuniquen contravalors evangèlics, etc. Hauríem de poder parlar, i exercir més, la denúncia profètica en favor dels més empobrits i exclosos de la nostra societat opulenta (persones immigrants no regularitzades, dels sense llar...); de plantar cara a polítics i administracions que no compleixen amb el seu deure de servir al poble . Hauríem de posar sobre la taula que els cristians, en general, podríem jugar-nos més la pell, i que hauríem de mirar-nos l'ordre establert amb ulls una mica més crítics i inconformistes, aportant alternatives inspirades en l'evangeli de Jesús.

La pàgina web de la parròquia, a més de ser un lloc d'intercanvi d'informació i d'experiències entre els diversos grups, ha d'anar-se convertint en un portal de comunicació d'esperança, una possibilitat d'oxigenar i ventilar inquietuds positives, una presentació de la nostra manera d'ésser Església. L'Església catòlica (universal) és plural, és comunió des de la riquesa de la diversitat, és una amb les diferències, existeix amb i en Jesucrist que il·lumina totes les mirades.

Comunicant esperança és la raó de ser d'aquesta pàgina. Portant aquí la vida i les preocupacions de persones i grups expressarem el que som i el que desitgem, i també convidarem a tots els que s'hi vulguin afegir, i farem festa amb ells, que també són els nostres germans. Benvinguts tots!

P. Joan Suñol Bosch S.J.

Contacta

Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA

973 271099

secretaria@stignasi-lleida.org

Web propietat de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida © Tots els drets reservats

Avís legal