Coneixer-nos per estimar

El dia 22 d'abril la parròquia S.Ignasiva fer una festa intercultural en elcol·legiMaristes Montserrat. Es tractava de compartir fent un intercanvi i coneixement de l’origen de les persones que hi estàvem reunides.

Es va iniciar posant, cada participant, la seva foto al seu país d'origen en el mapamundique estava a la vista detothom. Els propòsits que omplien el mapa delmón eren emocionants i molt espectaculars. Cadascú hi feia el seu comentari, i s’arribava a les conclusions que confirmaven els titulars que motivaven la trobada: "Conèixer-nosper estimar-nos". Això també ens va fer conscients que: "Casa nostra és elmón". Es compartia mostrantles costumsde cada país amb,danses, cants, comentaris i aliments per fer unpica-pica. Així es va dur a terme el lema que el grup coordinador haviaescollit:"conèixer-nos per estimar-nos".

La valoracióva ser molt positiva encara que algunes persones vanmanifestar que s'esperava més gent de tota la diversitat que comporta avuidiala comunitat de laparròquiaS.Ignasi, però tothom es va sentir molt a gustcomplintl'objectiu de conèixer-nos i tenir detalls per estimar-nos fentfamíliai comunitat.

En elcol.legitambé s'han realitzat diverses experiències que feien referènciaals mateixos temes. Els de 2nde primàriavanposarl'eslògan:"Implicat". Això va ser una invitació a estar oberts a les necessitats dels nouvingutsi compartir amb ells. Per portar l’objectiu a bon terme, dues mares marroquines ens explicaven d'on venien, quins erenels seus costums, cultures... i al finalens varenmostrar, per compartir, uns plats ibegudesque son pròpies del seu país.

Elles expressaven que estaven molt contentes per l'acollida que havien tingut en la ciutat de Lleida, i això portava a respectar-nos, ajudar-nos i a estimar-nos compartint la vida per fer un món millor: un món com si fos casa nostra. Unmónonhihagiconvivència, solidaritat, respecte,... dintre de les diversitats. Va serun momentd'oportunitat per aprendre formes de viure, de conèixer, de respectarels costumsi les religions fent un món que sigui casa de tothom, on les personessesentin estimades, agermanades, felices i generoses.

Els alumnes de3rde primària, per la seva banda,varenfer descoberta de la vida del voluntariat de diverses entitats queestanrelacionades també amb aquests temes.En la investigació i reflexió van descobrirla diversitat de valors que es vinculen amb les persones voluntàries i en un cartell expressenles accions, que també, es vinculen amb el compromís de ferfamíliai germanor.

Seguint el nucli de l'articleque "casanostreésel Món", la nostra ONG.Sed, va col·laborara Tàrrega amb laJamborinada, nom d'unacançó, que convidava a grups d'escoltes adescobrir "la força per moure elmóni deixar un món millor de com l'hem trobat".Posar fi ala discriminació, lesdesigualtatssocials i la corrupció, i obrir fronteres fent que "casanostrasigui casa vostra". Per això les diverses parades d'ONGsmostràvemles tasques quefèiemen el món. També es van organitzar jocs i dinàmiques implicant als infants i joves amb actituds i postures que han d'adquirirper conviure, conèixer,acceptari acollir els nous benvinguts.

MoisèsPlanas, germà marista

Grup: 

Contacta

Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA

973 271099

secretaria@stignasi-lleida.org

Web propietat de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida © Tots els drets reservats

Avís legal